"Generic" là gì?

Cho tôi hỏi chút "Generic" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Generic" nghĩa tiếng việt đó là: có đặc điểm chung của một giống loài;giống loài
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login