"Oil bearing" có nghĩa gì?

Cho tôi hỏi là "Oil bearing" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Oil bearing" tiếng việt là: có chứa dầu khoáng (đá dưới đất)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login