"Tax credit scheme" có nghĩa gì?

Cho mình hỏi là "Tax credit scheme" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tax credit scheme" dịch sang tiếng việt là: Cơ chế ghi có thuế. - Một chương trình DUY TRÌ THU NHẬP, trong đó mọi người được bảo đảm một khoản thu nhập tối thiểu trong khi thu nhập trên mức đó sẽ bị đánh thuế.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login