"Regional wage structure" là gì?

Em muốn hỏi là "Regional wage structure" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Regional wage structure" là: Cơ cấu tiền lương theo khu vực. - Là việc xếp thứ tự các mức lương trung bình của các nhóm công nhân được phân loại theo khu vực mà họ đang làm việc tại đó.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login