"Industrial wage structure" có nghĩa gì?

Em muốn hỏi chút "Industrial wage structure" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Industrial wage structure" có thể dịch là: Cơ cấu tiền công theo ngành. - Việc xếp hạng mức trả công trung bình của các nhóm công nhân khác nhau được phân loại theo ngành mà họ làm việc.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login