"Occupational wages structure" dịch là gì?

Mình muốn hỏi "Occupational wages structure" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Occupational wages structure" từ đó là: Cơ cấu lương theo nghề nghiệp. - Là việc phân hạng những mức lương trung bình trả cho các nhóm công nhân khác nhau được phân loại theo nghề nghiệp mà họ làm.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login