"Term structure of interest rates" nghĩa là gì?

Cho mình hỏi là "Term structure of interest rates" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Term structure of interest rates" tiếng việt là: Cơ cấu kỳ hạn của lãi xuất. - Cơ cấu hay quan hệ giữa các lãi suất, hay nói một cách chặt chẽ hơn tổng lợi tức lúc đáo hạn, trên các chứng khoán có kỳ hạn khác nhau.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login