"Authoritative" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Authoritative" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Authoritative" nghĩa tiếng việt đó là: có căn cứ đích xác, có am hiểu tường tận, có thể tin được; có thẩm quyền. Ex: an authoritative report = một bản báo cáo có căn cứ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login