"Clung" dịch là gì?

Cho tôi hỏi chút "Clung" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Clung" nghĩa tiếng việt là: clung bám vào, dính sát vào, níu lấy. Ex: wet clothes cling to the body = quần áo ướt dính sát vào người. Ex: clinging dress = quần áo bó sát vào người
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login