"Flim-flam" nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi là "Flim-flam" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Flim-flam" nghĩa tiếng việt đó là: chuyện vớ vẩn, chuyện tào lao
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login