"Tommy rot" là gì?

Cho tôi hỏi chút "Tommy rot" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tommy rot" từ đó là: chuyện vớ vẩn, chuyện dại dột; hành động dại dột
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login