"Computist" dịch như thế nào?

Cho tôi hỏi "Computist" dịch như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Computist" tiếng việt là: chuyên viên tính toán, tính toán gia [TQ]
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login