"Analyst-programmer" nghĩa tiếng việt là gì?

Cho em hỏi chút "Analyst-programmer" nghĩa tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Analyst-programmer" có thể dịch là: chuyên viên phân tích và lập trình
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login