"Techie" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi chút "Techie" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Techie" dịch là: chuyên viên giỏi, thường được người khác hỏi ý kiến hoặc nhờ khắc phục sự cố giùm
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login