"Shop-talk" dịch thế nào?

Cho em hỏi chút "Shop-talk" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Shop-talk" dịch là: chuyên làm ăn, chuyện công tác, chuyện chuyên môn, chuyện nghề nghiệp
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login