"Credit transfer" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Credit transfer" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Credit transfer" dịch sang tiếng việt là: Chuyển khoản - Là một hệ thống qua đó tiền được chuyển trực tiếp qua hệ thống ngân hàng tới một tài khoản cụ thể của người nhận (Xem CLEARING).
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login