"Transfer of technology" nghĩa là gì?

Cho em hỏi chút "Transfer of technology" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Transfer of technology" dịch sang tiếng việt là: Chuyển giao công nghệ. - Công nghệ là một yếu tố chính trong việc thúc đẩy TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. Việc chuyển giao công nghệ không thích hợp có thể làm méo mó hình thái phát triển, dẫn tới việc sản xuất các sản phẩm không thích hợp.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login