"Tax shifting" dịch như thế nào?

Em muốn hỏi chút "Tax shifting" dịch như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tax shifting" tiếng việt đó là: Chuyển đẩy thuế. - HIện tượng mà trong đó những người phải chịu thuế có thể chuyển gánh nặng một phần hay toàn bộ cho những người khác.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login