"Shaggy-dog story" dịch thế nào?

Cho tôi hỏi là "Shaggy-dog story" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Shaggy-dog story" tiếng việt là: chuyện dây cà ra dây muống nhạt nhẽo (câu chuyện cười dài dòng, rời rạc, thường có đoạn kết lạc lõng và không thật hài hước)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login