"Soupàon" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Soupàon" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Soupàon" là: chút, tí, thoáng. Ex: a soupÀon of onion = thoáng có mùi hành
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login