"Mute" nghĩa là gì?

Cho mình hỏi là "Mute" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mute" tiếng việt đó là: câm, thầm lặng, lặng thinh, ngầm, không nói được nên lời, im hơi lặng tiếng. Ex: to stand mute = đứng lặng thinh. Ex: in mute love = trong tình yêu thầm lặng. Ex: mute e = e câm !to stand mute of malice
Answered 4 years ago
Rossy