"Coho" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi "Coho" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Coho" nghĩa tiếng việt đó là: bộ dao động nhất quán, bộ coho [radda]
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login