"Pen-pal" nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Pen-pal" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Pen-pal" là: bạn trên thư từ; quan hệ bạn bè qua thư từ
Answered 4 years ago
Rossy