"cà pháo" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "cà pháo" tiếng anh là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cà pháo từ tiếng anh đó là: eggplant
Answered 8 years ago
Rossy

Cà pháo là garden egg. Còn cà tím là eggplant. Không nên dịch eggplant là cà pháo như 1 số người đã dịch. Phong3p
Answered 7 years ago
phong

Please register/login to answer this question.  Click here to login