"Polarizer" là gì?

Mình muốn hỏi chút "Polarizer" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Polarizer" tiếng việt là: (vật lý) cái phân cực, kính phân cực
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login