"Heller" có nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi là "Heller" có nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Heller" từ đó là: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người ồn ào
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.