"Integral" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Integral" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Integral" có thể dịch là: (toán học) tích phân
Answered 4 years ago
Rossy