"Access server" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi là "Access server" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Access server" có thể dịch là: (tin học) máy phục vụ truy cập, máy chủ truy cập. Máy phục vụ truy cập cung cấp các dịch vụ truyền thông cho những người dùng quay vào mạng từ xa. Nó hoặc điều khiển một nhóm modem ngoài có sẵn - thường được thực hiện
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login