"búp chè" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "búp chè" dịch sang tiếng anh thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Búp chè đó là: tea shoot
Answered 4 years ago
Rossy

Tea bud
Answered 6 months ago
Trang Dinh