KPI đầy đủ là gì?

Cho em hỏi cụm KPI đầy đủ là gì? Em cảm ơn nhiều.

6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong buôn bán KPI nghĩa là: Kompressor Petrol Injection

Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login