"Squad" có nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi "Squad" có nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Squad" dịch là: (quân sự) tổ, đội. Ex: flying squ = đội cảnh sát cơ giới. Ex: suicide squ = đội cảm tử. Ex: awkward squ = tổ lính mới
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login