"Unapproved" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Unapproved" nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Unapproved" có thể dịch là: ( = of) không được tán thành, không được chấp thuận
Answered 4 years ago
Rossy