"Exe" dịch sang tiếng việt là gì?

Cho mình hỏi là "Exe" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Exe" đó là: Trong DOS, đây là một đuôi mở rộng, chỉ rõ tệp tin đó là một chương trình chạy được
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login