"Academic year" là gì?

Cho tôi hỏi chút "Academic year" là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Academic year" từ đó là: niên học (toàn bộ thời gian trong một năm khi việc giảng dạy được tiến hành ở các trường, bắt đầu váo tháng chín hoặc tháng mười hàng năm)
Answered 5 years ago
Rossy