"Dispirit" có nghĩa gì?

Mình muốn hỏi chút "Dispirit" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dispirit" từ đó là: làm chán nản, làm mất hăng hái, làm mất nhuệ khí
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login