"Accomplish" dịch là gì?

Cho em hỏi là "Accomplish" dịch là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Accomplish" từ đó là: hoàn thành, làm xong, làm trọn. Ex: to accomplish one's task = hoàn thành nhiệm vụ. Ex: to accomplish one's promise = làm trọn lời hứa
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.