"Gainsaid" dịch là gì?

Em muốn hỏi chút "Gainsaid" dịch là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gainsaid" có thể dịch là: gainsaid (từ cổ,nghĩa cổ); (văn học) chối cãi, không nhận. Ex: fact that cannot be gainsaid = những sự việc không thể chối câi được
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.