"Get about" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Get about" nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Get about" nghĩa tiếng việt là: đi đây, đi đó, đi lại bắt đầu đi lại được (sau khi khỏi bệnh)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.