"Rebut" dịch là gì?

Mình muốn hỏi là "Rebut" dịch là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rebut" từ đó là: bác (đề nghị của người nào, sự tố cáo, sự vu cáo, một học thuyết, một lập luận...)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.