"xương mũi" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "xương mũi" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Xương mũi dịch là: nasal bone
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.