"vùng xoáy nước" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "vùng xoáy nước" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vùng xoáy nước dịch là: backwater zone
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.