"vữa ximăng vôi" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "vữa ximăng vôi" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vữa ximăng vôi đó là: cementing-lime mortar
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.