"vữa trộn sợi (như rơm, ximăng)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vữa trộn sợi (như rơm, ximăng)" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vữa trộn sợi (như rơm, ximăng) từ đó là: staff
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.