"vữa trộn rơm" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "vữa trộn rơm" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vữa trộn rơm tiếng anh đó là: daub
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.