"vữa núi lửa (gồm puzolan thiên nhiên+vôi+nước" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "vữa núi lửa (gồm puzolan thiên nhiên+vôi+nước" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vữa núi lửa (gồm puzolan thiên nhiên+vôi+nước dịch là: trass mortar
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.