"vu vạ" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vu vạ" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vu vạ đó là: to slander
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.