"vú mỡ (để bôi trơn)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "vú mỡ (để bôi trơn)" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vú mỡ (để bôi trơn) từ đó là: grease nipple (lubricating nipple)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.