"vụ kiện chờ tòa thẩm lý phán quyết" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "vụ kiện chờ tòa thẩm lý phán quyết" tiếng anh là gì? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vụ kiện chờ tòa thẩm lý phán quyết là: test case
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.