"vũ khí hoá học" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "vũ khí hoá học" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vũ khí hoá học từ đó là: chemical weapon
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.