"vũ đài thể thao" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "vũ đài thể thao" tiếng anh là gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vũ đài thể thao từ đó là: sports arena
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.